Make your own free website on Tripod.com

Tui Hng Magazine

bar

Tui Hng (TH) l mt tp san dnh cho cc bn tr Vit Nam ti hi ngoi. Mc ch chnh ca t bo l gp phn trong vic duy tr v bo tn vn ha Vit Nam. Song l mt t bo dnh cho cc bn tr yu ngh thut, thch trao di vn th, su tm v hi ha. Nhm TH ܮc thnh lp vo thng 8 nm 1996 v l ln u tin bܧc vo ngh bo nn nhm t khng trnh khi nhng s st mong bn džc hy b qua cho. Mi ng gp v bi v cng nh nhng gp v t bo xin cc bn hy vui lng lin lc v ta son.

TUOI -HONG Magazine
PO Box 81
Bankstown NSW 2200.
TH vui lng n nhn.

BBT Tui Hng