Make your own free website on Tripod.com
K c

Li mt ging sinh na tr v,
Thm mt nm na xa qu,
Xa ngi trܩng c bao lu luyn.
Xa hng phܮng v, nng cu th.

Nh nhng ngy chung lp chung trܩng.
y p k nim, tui yu thng
Mng ban u, my ai khng nh,
Чc ǩi p ta nh triu dng.

Chiu nay bng nh bng hnh ai
Nh nhng k c cha phi phai,
Vi chn tn y lng su thm,
Vng vn hn ta, nh thng hoi.

Gi i! Gi ljn nhng phng no?
C qua li c, mi trܩng xa?
Cho nhn i li trong gi thong
Mang v hi m ljn cng ai.

Thanh Bng
Oct 97