Make your own free website on Tripod.com
Khng Tn

Sau hn hai tun mong ngng gn nh tuyt vng th ti bt cht gp li nng. C gi chu vi i mt tuy khng qu to nhng trn en v linh ng mt cch k l, ci i mt m ch mt ln nhn thong nhng cng džng li trong ti nhng thong bng qu m NJm nh ang bnh bng gia mt tm chn nhung m mܧt, ci i mt d ch mt ln giao tia nhng tri hn ci g ti t lu tܪng khng cn bit ljn ci g l lng mn vi hng ngn nhng cu hi...
Nng ngi mi tc huyn r xung m gn b vai gy, my si la xa ri hai bn m, i m mng lung thong xa vng nh ang ǡm mnh trong mt ci no rt huyn hoc v k b.
Ting loa pht thanh vang ln ct t dng suy ngh ca ti khi xe sp ljn mt trm mi. Nng bng ngܧc mt ln thm mt ln, tim ti p mnh. i tia nhn xoe xoe vi cht b ng v ngc nhin, nht l ci chp mt trong veo ch b cho con sng hn ti ang n o bc bc sng. Ti rng kim Nj khi bt ra ting reo khi nhn thy t Chiu Dng giai phm xun trn tay ny trܧc khi nng kp bܧc xung. Chi tit v nng ch c th: Ngܩi Vit Nam, trm Campsie, qu l mong manh, nhng li ct nhng nhp tim ca ti rt cht. Cht ljn ni thay v theo bn b i chi xun hay i u x hi trong ma ngh h ny th ti li c loanh quanh cc shop v trm xe la Campsie. Th m nng c nh mt cnh hoa bay c mi xoay tt phng no mc cho thm c ti a vng v mong Ǯi.
"Th l thm mt ngy d trng xe ct!" ti t lo bo vi chnh mnh khi bܧc chn ln xe quay v, chn i toa, qung mnh mt cch v thc vo mt ch trng no . Trong toa lc c vi ngܩi, cht mt ti nh sng mt vi giy trܧc khi chong ngp ni vui mng khi nhn sang ngܩi i din. Nng ngi y lng l, i bm tc mm mi th di trn nn o trng tinh khi, tay mn m tp tnh ca Tnh Cng Sn. Ly Cha ti, qu l hu duyn v khng b cng sut gn hai mi ngy nay tm kim. Bi ti dܩng nh cng vn sinh l Nj m nhc Trnh Cng Sn, nn khi nng ngܧc ln nhn ti (ci nhn thong cht thn thng) ti nh bo mm cܩi gt kh cho nng. Nng cng mm cܩi vi ti bng mt thong cht bi ri. C tn hiu ri, cn ch g na m khng ti lun h g ti ngc nghch?
-"Are you Vietnamese?"
Ci gt nh thay cu tr li km theo mt tia thc mc t pha nng.
-", xin li c th lm quen bn ܮc khng? y tn Lng Minh, bn tn g vy?". Im lng, i mi cong vt cht cp xung rt nhanh.
-"Khng sao, nu bn ngi th thi. Bn thch nhc Trnh Cng Sn lm h? Minh nghe ni nhng ngܩi yu nhc Trnh Cng Sn l nhng ngܩi rt c tm hn...Minh ngh ging ht v ting ni ca bn chc hay lm ?"
Nng vn ci u, chc nng e thn chng?
-"Bn ng ngi, Minh thy bn l ngܩi ng hng li c cng s thch nn mun lm quen ch khng c g xu u, bn khng thch th thi vy." Li im lng. Bt ng, nng rt trong xch tay ra mt quyn tp nhp v mt cy vit, vit g y v trao giy vit cho ti. i mt nh ngm bo hy i thoi bng vit. Mt dng ch mm mi rt con gi. Ti cht thy vui vui vi cch ni chuyn ng nghnh ca nng.
-"Hi, me tn Thy Hng. Rt vui ܮc bit Lng Minh."
-"Hi, Minh cng rt vui khi bit tn Thy Hng. Mt ci tn rt p ging nh ngܩi. Li lch s v vui tnh"
-"Lch s, vui tnh?"
-"Phi, Hng khim nhܩng qu. Hng nhc kho Minh ng n o ni cng cng qua cch ni chuyn bng tay d thng ny.
Ti st rut nhn sang ngm thc gic khi thy nng vn ci u rt lu sau khi džc xong nhng ging ch ca ti. Cui cng khng chu ܮc, ti bn m ming: "Sao Hng khng ni chuyn tip? Minh c lm g pht Hng chng?"
Cng vn im lng bao trm, ci im lng kh hiu v ngt ngt dy ln trong ti bao thc mc. Ting thng bo li vang ln khi xe sp dng mt trm no . Nng cht ngܧc ln. Khun mt thong thong ti, i mi mp my mt iu g khng thnh ting. V i mt nh mt dng sng bun trong mn m khng trng, thm thm vi vi mt mu en ngp y bo sng, nhng Ǯt sng nh ang c tht go, c bc ph vng vy mong thot khi mt ci g rt au kh chn chܩng v tuyt vng. Bn mt cng džng rt lu. Ri nng mm mi ci xung vit g vo t giy, i tay run run x ra trao cho ti trܧc khi xch ti c lch ngܩi xung xe trong lc ti ang ng ngc cha kp hiu chuyn g... t giy vn vn hai dng.
"Hng ni bng tay l bi v... Minh c bao gi ni chuyn vi ngܩi cm cha?... xe ri trm t lc no...

Cc Cc