Make your own free website on Tripod.com
Hoi Vng


Xun x c xun v trong nng h
Tri oi bun ngn gi nng ht hiu
Mnh tnh xun ca kha dng tiu iu
Vng ting pho khng mai vng rc r.

Gt phiu linh ngp ngng trong b ng
Bit tm u mi th v da hnh,
Ngn nu cao trng pho bnh chng xanh
Li hn hoan chc tng cho n.

Ma xun i ! tnh ny xin tri trn
Nm canh di tm bng dng xa xa
Ma xun i ! xin ngܮc li gic m
Cho ta sng vi ngy xun nm c.

Nht Thanh