Make your own free website on Tripod.com
Ht Bi Lc Lng.

Ai ht bi lc lng
Phiu du sut thng ngy
Ng rng ngui ngoai
Nhng cn m tht di.

Ai ht bi ban mai
Long lanh theo si nng,
Mi si di si vn
Mt gic mng mang manh.

Ai ht bi hin lnh
Phiu bng theo ngn gi
T bn t sang n
Ging t mng i ni.

Ai ht bi chi vi
Theo ma bay bay mi
Bi ma ha ma bi
Do khc nhc tuyt vi

V H.