Make your own free website on Tripod.com
Hong Hn C Liu

Cha chi tri ti ri
Nghe chng mnh nh mt ngܩi phng xa.
Ngng trng ngy thng tri qua
Bit bao gi ܮc mn m bn nhau

Nim au vn c cn au
Cha chi m vi mau chia la
Mt tri x bng bn kia
Lng nhn thin h bng nhin gn bun.

Tm hn vn mi c n
Cn ai u na Nj nung Nj chiu
Ngm ngi trong ni c liu
Hong hn bung xung thm nhiu xt xa.

Mo con