Make your own free website on Tripod.com
Duyn L.

Thi gian
m thm tri,
Dng sng...
Xa vi vi.

Tnh yu ljn
Thm trn mi cܩi
Nh gic m
m say lng ngܩi.

Lm sao gi nܧc
Thi xui dng
Ni au lng
Vn cn y.

Ngܩi i...ti vn m!
M bng ai
M miu liu trai
Mi khng tn phai
Danh Trn.