Make your own free website on Tripod.com
Lng Nheo

Na m i l pht ܩng
Giao tha hi lc nghe hng ta y
Gi qu b nh chp tay
M mng mt nhm... mi lay... nguyn cu
T tch nm mi ljn mau
Pht ܩng nhan ta... kinh cu lm rm
o di tha thܧt bn chn
K bn l m... gn gn l ba
B qu... chng dm nhn xa
S ai nhn li m ba tܪng g
Xin ai ng nhp nhy mi
i cha l pht nh ni, ti nhiu
Tri i... b gp ngܩi liu
C nhn... nhn mi thit kiu qu m
Giao tha... sao ph ngܩi ta
Tui hng nhn li... ng la knh
i cha v m hi em
Lng mi u mt... phi nhan n chy khng?
D khng... con thit ni nha
Ti anh y hn lng mi con hoi
Mt con bng cng nhy theo
Thit nh l c cht g thng thng
Hn, con xa l... sao m gn gh
By gi mi rng ht trn
M con c ܮc tri tim hn ri.

AT