Ma Tin Bit. Cn ma phn bun ri l t Dܧi sn nh, em lng l ra i Cn ma phn tin bܧc em ln cui i nh em i! mt gic m. Ma vn ri trong tri cm tiu iu Tin em i luyn tic ng u hiu. Ma nh nܧc mt trong ly bit (c)i bun nhung nh trong qunh hiu. Tin em ra i xa ngn dm Bng khung lt pht nhng ht ma o em ܧt ma, hay nܧc mt Nghn ngo ti ni chng nn l(c)i. Cng m, em nhn ln sau cui Ri mai y mi k mt phng tr(c)i Mi bܧc em i mi xa v(c)i v(r)i Bit ljn bao gi(c) gp li em ti. Th Con (thn tng P.Thanh Nhung) Ri Cng Chm Tri Ri c mt ngy ta cng s qun Qun ht i cuc tnh no vn v. Qun nim au, qun mun phin, tic nh. Qun c cuc (c)i, Nj ha trm nm C khi no em li v thm nhn ra khong (c)i tng nh mt. c ln em dng dng quay mt B li sau lng, tm h o cuc (c)i. C khi no ni rt xa xi, Em ch(r)t nh ti, mt bng m(c) d vng chm su tn cng vo qun lng Trong gc tim no, rn nt rt hoang vu. Notme2
Make your own free website on Tripod.com