Cc bn mn! Gia lc xun sang, m t(c) lch mi, ta thm nh: nm qua ta lm (r)c g v nhng g cn d dang, bn b ljn v i ghi li trong ta nhng k nim lu luyn no. Vi m cha, ta sng trn nim hiu tho... Git nng ban mai soi lung linh nh bao ܧc m th(c)i tui tr. Nhng ܧc m vi bao ܧc mun (r)c thc hin, ch e vi thi gian li mng i nh cun lch, bung li i tay Nj ri vut mt. Nhng cao vng ljn vi mi ng(c)i l iu rt tht, nhng c gi (r)c chng sut qung (c)ng di, nhng qung (c)ng vi nhiu trc tr, chng gai. Bui sng mt nm mi bt u, m du nh n non t trong nng mi. L(c)i m(c)i gi tt c cng bn gan i ht qung (c)ng di vi trn vai nhng ܧc m xanh. Cc bn mn! Th l mt ln na ging sinh li v, cn k cng tt nguyn n li ljn vi chng ta, TH gi ljn cc bn džc xa gn cu chc Ging Sinh an lnh, mt nm mi vi nhng m ܧc trong veo nh nng mi u nm. gi ghm v (r)c cng bn džc chia s nhng ni nim ca tui tr chng ta trong ci kh xun trn v, TH s pht hnh giai phm xun vo dp tt nguyn n vi ch NJ "i gia lng Xun". Rt mong (r)c s ng h v ng gp bi v ca cc bn. Mi ng gp xin gi v to son TH trܧc ngy 25/1/1998. Mn, BBT TH
Make your own free website on Tripod.com