Truyn C(c)i M Khoe Con B m khoe con: -Thng nh nh ti mi (r)c im m(c)i bi lch s. Do ny thng nh nh ch c chu hc hay vn ham chi? ang hc bi lch s, (r)c dp thng b lin thong džc to ln: -"ng bn tn cng vo thnh Hoa L...". "ng bn tn cng vo thnh Hoa L..." B bn nghe thy lin hi th: -ng no tn cng vo thnh Hoa L th chu? -D tha bc ng Bn ! -Ht bit! B bn nhn b m lc u... Sng Ca C M ang rn c dܧi bp. C b bn tui c ng nu ly tay m, khng chu ln nh. M bo: -Con lui ra ko n bn! C b trn mt hi: -Sng ca c u h m? Mt Hng Gi(c) ra chi, mt hi cua t nhin rng ln: -"Ny ng(c)i tnh nh, nu em l... tru, th ti xin b tru ra ngoi ng. Ny ng(c)i tnh nh, nu em l heo, th ti xin b heo v nm chung. Ny ng(c)i tnh nh, ܧc m..." Bn tc di t i, mt "tc di" cng ht ln the th: -"Ny ny cu nh, nu ti lm... cha, th cha s v cho con li pho... con trai dz dzin". ng Mt Mt chng i cnh nng, ht tܧng ln: -"Ny em i! Em dp qu i thi! o hc tr trng xa nhng m hi!" Nng chng va, ht li: -"Ny cu kia! Cu bn qu i thi! Mi th l xanh bic trn ln mi". Chng qu qu! v thng mt nܧc. Np Giy Trng Phc: Minh ny, my gii (r)c bi ton khng? Minh: Khng, tao ph np giy trng. Phc "th di": Tao cng np giy trng. Th no ri thy gio cng bo mnh copy ln nhau. Siu T in - thc: Italy wakes up. -My bay: machine flies. -Trn gian: naked cheat. -Tc bc: Silver hair. -Con chin: Kid fries. -S t: monk dies. Lin Phc Hng hng hch, him hc, hung hng. Hng ho hip, ho hoa, hin hu. Hng hay hn h Hng. Hng ham hc hng ham hn h. Hong hn hi hm, Hng hn Hng hi hoa. Hng hng ham hi hoa. Hng hi Hng ht. Hng ht hay, Hng ht Hng hoan h. Hng hay ht, Hng ht hng hay. Hng ht, Hng ht hi, Hng ho h h. Hng h hang, hy hy, Hng hn ht Hng. Hng h(c) hng, h(c)i h(r)t hng hn Hng. Hng hi Hng: -Hng! Hng hun Hng, hun Hng. Hng hng h(c): -Hi Hng hi, Hng hng ham hun. Hng hun Hng, Hng ht hi. Hng hi: -Hi Hng hi? Hng h hon: -Hi Hng hi! hi Hng hi! Hng: -Hu hu, hic hic... Hng hi hn, Hng hi Hng: -Hng ha hnh Hng? Hng hn h: -Hay! Hay! Hng ha hay, Hng ha hnh Hng! Hihi... Hng ha hnh Hng. Hng ht h, hi hp. Hng ha hnh Hng h, hnh Hng hc hc, ho hon, ho ht, hm Hng h, hng Hng hch. Hng hp hi, him hc. Hng hm h, hn hc hm he hnh h Hng. Hng hm hi Hng. Hng h hon: -Hng hnh hung Hng. Hng hn h, Hng h hip Hng!!! Hng ht hn, hong ht. Hng hng h, hung hng hc Hng. Hng hp hi, Hng ht hi. Hng hn Hng hiu ht, hm hiu. Hn Hng ha hoa hng, hoa hu ho. AT Ma Thi Ci nghip n chi vn ljn ni Ngy thi chn cng khoi i li. Cp cua nu chn ng nhin u, Ph bn ra NJ t chng ri. Nhy nht, xi-n vng chng b C-ph, chܪng php y khng d(c)i Bi th mi gi mm hi ngp Ch chc i vo cn mng thi. AT
Make your own free website on Tripod.com