Make your own free website on Tripod.com
Sao Em Ch Anh Mi?

Sao em ch anh mi?
Anh no c xu nh ma
No c lm em s hi
M em mi lnh xa!

Anh thng em ht bit!
Chn tnh anh gi li
Thn ny anh chng tic
Dng em trn cuc ǩi!

Hay em ch anh ngho
No BMW
M cn ham vi tro
Lm cho anh bun hiu!

Anh quyt ri em hi!
Anh s cy hai job
Ti ba hp mm tng
Dnh tin Nj em thng!

Phen ny ta tm o
Bi si tnh i s
Chng bao gi ni xo
Trn tm lng tng t
Mnh em!


???

Gp...
( tng Nht H tc gi bi Xui..)

Hi ch tt ngܩi ng
bng dng tong phi nng
con gi i long chong
ni chuyn thi lanh qu
nhn bit ngay anh
bi ǥt "ch ch i"
khi ni chng dt hi
di nh i lin bn
i mi xon ln tri
nhn vo thy hi i
i sao m mng qu
cn hn l la mm
nh vy cn thm
i mt to hn ch
ai nhn vo th cht
ti v m thy ma
ma ny chc ma da
chuyn mn i quy
ph nhng anh chng s ... MA A...

P.H.Phi