Make your own free website on Tripod.com

Ngܩi Con C Hiu

Thy T L vo hu c Khng T, ni rng: "i nng ܩng xa th tin u ngh y, khng Ǯi chn ch ri mi ngh. Nh ngho, cha m gi th con lm nn th no cha m nh th y. Khng Ǯi c quyn cao, chc trng mi phng dܫng m cha. Ngy trܧc L ny, lc song thn cn. Cm thܩng da mui, ܩng xa trm dm, phi i go v nui song thn. Lc song thn mt, lm quan nܧc S. Xe nga hng trm, lng bng hng vn. n nhng ming ngon, mc nhng ca tt. Vy m mi khi nh ljn song thn, li mun da mui, ܮc i go ܩng xa Nj nui ngܩi nh trܧc, th khng sao ܮc na! Cha m tui gi, nh bng qua ca s. Cy mun lng m gi chng dng, con mun nui m cha m khng cn sng..."

c Khng T ni: "Nh ngi phng s song thn nh th rt phi. Lc ngܩi cn sng th ht
lng phng dܫng, lc ngܩi mt th ht lng thng tic".

Li bn: Khi cha m cn, ht lng nui nng. Khi cha m mt, ht lng thng nh. mi thc l ci o hiu ca ngܩi con i vi cha m. Lm tri li hn nh th tc bt hiu, mang mt ci ti rt to! Lm tri mt na nh th ngha l lc cha m cn, th th chnh mng. Lc cha m mt i ri th "mm cao c y, lm vn t rui" nh th cng l ng ti bt hiu. Cho nn, ngܩi con c hiu: cn cha m ngy no, nn mng ngy y. n cho trn o, ch Nj ljn lc cha m mt i ri, c hi li cng khng sao kp na. V rng, cn cha m Nj ܮc bo p l mt vic sung sܧng nht ǩi. cng l duyn phc na.
"Hnh phc l mt iu rt
kh nhn ra. Ngܩi ta ch nh
li khi nh mt n i ri"