Make your own free website on Tripod.com

Mo Vt

1. Cch Chi Mt King B D: Mt king eo b d, bn nn dng mt ming n mm thm cn 90 Ƕ m chi. King s sch trong nh mi.

2. Lm Sao Chai Du Thm Khng Bay Hi??
Chai du thm d bn c y nt k th no, khi Nj n trong ci xch i ܩng xa, cng b v bay hi. Mun trnh iu ny, bn nn dng cht vc-ni sn mng tay pht chung quanh ming chai. Cht ny nh mt lp keo s lm kn nt, mi du khng tit ra ܮc.

3. Cch Gi nh Chp ܮc Bn p:
Nhng bc nh chp mun ܮc bn p, bn hy ly trng trng trng nh ln cho ni. Ri dng bng gn thm nܧc bi NJu ln mt nh, ri Nj cho kh. Bn cng c th dng cht ha hc axtat xelul phun NJu ln mt nh, bc nh s bn v rt lu h.

4. Lm Mt Vt Chy Nm Trn Qun o:
Bn v Nj cho m la tp ln qun o lm cho c vt chy xm vng. Mun lm cho ht vt xm , bn hy ly ܩng ct trng ch nh nh ln ch . Ch ljn khi no ch chy xm tip mu vi nhng ch khc th thi.

Thanh Linh (St)