Make your own free website on Tripod.com
L th ban bin tp

Cc bn thn mn,

Th l thm mt ln na ma ng li tr v, nh du mt nm trn nhm Tui Hng ra ǩi. Sut chng ܩng va qua, mc d phi i din vi rt nhiu kh khn, tr ngi ca bui ban u, nhng thiu thn c v ti chnh ln phng tin lm bo, cc thnh vin Tui Hng vn lun c gng ht sc mnh Nj gi gn v pht trin Tui Hng ngy mt tt p hn, 'tch cc phc v bn džc tr Vit Nam' nh li ha trong s bo ra mt u tin vo thng 10 nm trܧc.

Vn cng mc ch , Tui Hng 6, vi ch NJ 'm p Ma ng', hy vng s mang nhng nim vui nho nh ljn džc gi bn phng, nhm sܪi m phn no nhng tm hn Vit Nam tha hng gia ma ng t khch. V cng vi ngn la ma ng y, Tui Hng 6 xin dnh nhng tia m p nht gi ljn cc b m Vit Nam khp ni nhn dp l Vu Lan ang ljn. Tui Hng
cng rt mong ngn la ny s bt ngun cho tht nhiu nhng ngn la khc nhen ln, mang hi m Vit Nam ljn tn nhng ni tht xa, ljn vi tt c mi ngܩi.

Ln ny, ngoi nhng ci tin v cht lܮng cng nh Ƕ phong ph ca cc bi v, chuyn mc, Tui Hng 6 c gng p li lng mong mi t rt lu ca bn džc qua vic gia tng s trang ln gn gp i. Song song, vi s gia tng ny l nhng thay ǰi trong phn ti chnh eo hp ca nhm cng nh khi lܮng bi v cn thit cho mi s bo. Tuy nhin vi nhng n lc ti a t cc thnh vin nhm bn cnh s ng h ht sc nhit tnh c v vt cht v tinh thn ca bn džc khp ni, Tui Hng tin tܪng rng t bo ca chng ta s ngy cng vng mnh v phc v hu hiu hn cho tui tr Vit Nam. Hy vng cc bn s vn mi st cnh chung vai vi Tui Hng trn sut nhng chng ܩng trܧc mt.

Mn,
BBT TH