Make your own free website on Tripod.com

Du
Dng

      Git
      ng

( Tng T.G bi th ' Ni nh mu h phch')

C nhng ni nh mang sc mu h phch
Sng snh long lanh nh i mt nai hin
Chng ni nng g ch chp rm mi
M sng mi trong ta bao nhiu k diu

C nhng ni nh mang sc mu h phch
D thng nh my m cui tri
Trong m h ng gi cun my tan
Khng, chng vn mi bao la lng lng

C nhng ni nh mang sc mu h phch
Ng rt mong manh v rt ǰi bnh thܩng
Nh sng m ng cht nhng bnh minh
Nh hong hn vn nh nhng lng lnh

C nhng ni nh mang sc mu h phch
m nng nh hi th nhng ng su
Len ln a hn vo nhng gic liu trai
lng ng sng hn ta lc

C nhng ni nh mang sc mu h phch
Nn th nh ma bay trn bi bin m no
C nhng ni nh mang sc mu h phch
Du rt tnh c ch mt thong ta...vn...
bng khung!

m 11-06-97
C Gm