Make your own free website on Tripod.com
Tin mng!
Tin mng cc bn i!
Mng Du S T vui lng nhn cht thi gian dnh cho Tui Hng mt "Cm nang" mng m! Bn no mun t gii p cu hi "gic m ca ta tin on g vy?" džc b quyt ny xin nhm mt mt li, bn s thy nhng "bt m" ca cn mng m.
-Mng: Dao kim/Nm m/ Bn ln..
Gii: T cܩng, t lc.
-Mng: Rng rng.
Gii: N y mnh.
-Mng: Gy xng.
Gii: Ai lm bn mt lng t tin. Hy tin rng bn c mt kh nng tim tng v tn v khng ai c th cܧp n ܮc.
-Mng: Chy xe p, nhy cao.
Gii: ng c chp, hy linh Ƕng m i ph vi ǩi.

Gii
Mng

-Mng: Bn sp sa"mi"ngܩi bn yu.
Gii: C tin ti. Hy t tin vo kh nng ca bn nhng coi chng "n tt!".
-Mng: Bay bng tri xanh.
Gii: Bn quyt nh ng y, nhng hy nhm vo mc tiu cao hn mt t nhe.
-Mng: Bn ang trnh din thi trang trong b y phc ca ng b t tin loi ngܩi.
Gii: i nn! Bn quyt nh sai lm, song ng t dn vt mnh qu ko...
-Mng: K bch m trn thin ܩng.
Gii: Bn ang hܪng mt tnh yu nng nn! Hy lng nghe tri tim ca bn v ng lo lng.

-Mng: B nht trong phng.
Gii: ng qu cng ngc trong cng vic, hy sng to v nhanh nhu ln!.
-Mng: Bn sp sa ct bnh trong ngy sinh nht.
Gii: Hy sng ht mnh! Hy thܪng thc nhng s thch ca bn.
-Mng: C baby!
Gii: Sp sa c m tic mi bn tham d. Hy tn hܪng vi nhng g bn ang c!
-Mng: C li y n.
Gii: May mn sp ljn vi bn.
-Mng: i qua cu.
Gii: Bn sp sa gii quyt ht nhng kh khn m bn ang c.
-Mng: Nܧc ng hay nܧc lng xung.
Gii: (Nܧc Ƕng) -i hi s phn u. (Nܧc lng xung) -s may mn s ljn vi bn.
-Mng: B rܮt ui.
Gii: Hy t gii quyt nhng kh khn m bn ang mun ln trnh. Hy can m ln!