Make your own free website on Tripod.com
v con trai

Nghe v ngh ve
Nghe v trai "chn"
rng tri chut lng
tܪng g lm ui
nhng b ti tui
hng thm ng ti
nn n i i
tht bc qu tay
"y " xch dao phay
cht ui ci php
au qu qu
d chng ni ngang
ch dy ni sng
ham n, x xn
k n "vy "
ng tc hay sao ?
nhn li"" i
tܪng mnh tt h?
ti ngy quy ph
chc go xm lng
m chi hoang ng
li cn lm bing
d c chin
thm tt ba hoa
hn hn n b
m v o mo
ti ngy cao ngo
ch chch ngܩi ta
bi c ng l
mnh ngon mnh chin
trai g vch chuyn
soi mi x xin
nh th th nn
gi l g nh?
cn nu tnh k

v v ni dai
th hng bit ai
mi l... gi rch
nhc nhch nhc nhch
th ni hoi
li cn nhn nhi
th ny th n
con gi vn c
lng tt thng ngܩi
nn mi mm cܩi
r lng thng hi
th m cn di
n ni chch che
by ǥt mu m
ch beo ch bng
ܮc ri cu tng
hy chng mt nhn
Ǣng ny ra tay !
tp hp tp hp
(con gi mnh n)
t nay cng h
tnh s Ǣng
gp mt Ǣng
cng ng thm cܩi
h thy con trai
c nho ti vo
m, , ngt, nho
c mc ht ra
"dzt ch" ''ln gi"
mang ra lm lng
nu cn lng qung
em thy xung sng
lng tong ra xong
mang ln p tip
p tip ci m p tip!

CT (Tng VDTN)