Make your own free website on Tripod.comTH
Con gi i hc xa v qu c

Con gi i hc xa v qu c
Lng bi hi xao xuyn bng khung
Xa ng vng tha ngܩi qua li
Nay xn xao ngoi ng ting cܩi

Con gi i hc xa v qu c
Cht nh v nhng k nim ngy th
Thu hai a cng nhau rong ui
Nay tr v bng na l na quen.

Con gi i hc xa v qu c
C k ngܮng ngng len ln nhn ta
Vng v nht cnh hoa tim tm
Tng cho ai...Nj nh mt thi...

H nh 95
My Trng.


V thm trܩng c


Tr v thm trܩng c
tm li k nim
v nhng thng nm cn mi trong ti.
y ngi trܩng thn thng
ni ti gi nm nm hc ܩng.
y li i, y hng da,
chiu tan trܩng c nng la tha.
y gh ni hn h, tnh bn thm thit
v y nhng hnh bng, hng cy
nhng li mn thn quen.
Nhng khng, hnh nh thiu g
ti lang thang, ngp ngng l chn do bܧc
ngn ng nh mt k xa l.
K nim, bn thn tt c xa
ch cn ti b v lang thang trong mt chiu
gi lnh

Nht Thanh

MT BUN

Mt bun i khng ni
nh nhng v bng khung
ta sut ǩi bi ri t hi thm -c khng ?

Mt trng nh hong hn
bin bic xa xm qu
mang cu hi Ǯi ch
bng dܩng ta ho

i b mi an li
ro du c hn ta
ngc con trai mun v
tay vi m cch xa.

C phi t v duyn
nn ng nh ng ca
ta xin li li tnh
lm kinh cu trong v

Mt bun i khng ni
th c lng thinh
ta v ngang ca
dm ma ܧt cuc tnh

t np ngi ca chn
mt theo ta mt ng
ni au du dng
nh ngoi kia ma th.

PBT