Make your own free website on Tripod.com

Ngm ngi

Lc b ti ra i
hnh trang l cht qu hng v k c.
Thi gian vn tri i vun vt
k c vi dn theo thng ngy.

Nh nhng con chim nh ra i
vn cn thng qu mnh
ngm ngi ngn ting ht.
Ting ht mi ngy chng vi bt
nh khong h hao ting qu hng ca mnh.

Trn Hi Thy