Make your own free website on Tripod.com
Ni Nh mu h phch

Tri tim ti cha soi hnh mt s m sao ni nh c thm vo ni nh cha bm chung ca trܧc ng hong ngi gc gh nh sau.

Ni nh i ngang qua khng bit lng l ri git h phch c ph lc bng tnh l y ly hi tic hay, ta lc li v! Cm n ni nh mu c ph mt lc no lm ta khng ng ܮc nu ǩi khng c ch -ngy xa ta c l mt nhng g pha trܧc.

Phm Bnh Thܩng