Make your own free website on Tripod.com

Mu i Thoi Phng-t-di

G Gm

Sau khi chn lc nhng bi gi v, TH ng bi "Mu di thoi phng t di" ܮc bn C Gm vit tip theo. (Hy vng CG s hi lng vi qu thܪng dnh cho bn. Mn.

Tip theo v ht


y th "dng". nhng my "o" tao nghe. - l la "x ic" my u?
-"Banh" ri, ti qua "hun" ct n "ngho" c ri.
-"ng b b" c "dt" my khng?
-Cha, ch "dza" mt trn ti bi hoa l la, trn "bnh tt nhn my" Nj n treo, c tܪng tܮng ti l tao "teo qun t" ri. , gi i u? "im hn tnh yu" ca my u?
- qun "Cho banh vnh", my cn "n" khng?. Tao ba nay "ho" qu s khng , my nh ny "chp bo" lm!
-"Nng nh h!", i lm bia ǫ n" cho my m cn bt tao "ca i" na h?. Chi vy l khng p nha my. Ni vy thi ch hm nay tao "kt n" lm, hay "hp" ǫ "ci ǰng" ca my i, vi ba c "xng'' ri "tu" li
-"Hng dm u", hong thܮng v mu hu bit c nܧc "cht khng kp ngp", v li tao s "Bi ca khng qun" ca mu hong lm!
-" g mi", "ke ǩi" qu, l chi th "chi ti bn" lun.
-Thi cha, ng xi con vo ''ca t", thi "oi" qu ri kim ch "np nng lܮng" ci my.

-Hay gh qun nܧc ma "Thy bp b khng tnh yu' i.
- "Qua" "si" nh ri phi khng? nhng ch bn b tao cnh co my nhe, con nh " nhn ǩi qua hai mnh ve chai" "knh" lm, n khng c Nj mt "ngha" my u,
-u, "kha lo" u, ba nay ng hng i dy sao?
-Ai bit, "bin l i man" ng m thy mc cng mai v lp nghe ng "ging moran" lm.
-Vng ܩng khc l ln, ko ti tr "ngܩi tnh trm nm" ca my tܪng my "ha lo" cho n "leo cy" l coi nh "cht ng", "xung lun" "man".
-, my ni phi , ti tr "m" ni gin "gi cng" ln "dt" vi ci l ch cn nܧc "mm nh chui" thi.
-a, con no i tܧng "dzch dzch xng" quen qu my, hnh nh con Hng iu!