Make your own free website on Tripod.com
Mnh lng bnh minh

Sng ngy ngt nhn sng m li
lng tai nghe ting ht chim tri
ra n tu u trn Ƕi nng
tp th tnh ti ch trn lng.
Ngm my tri m v dng nh
thnh ph lao i vi hng cy
ngi trn xe ngm th gi gi
nghe lng mm nh nhng ng my

Thin L


C gi y ...

C gi y vn thܩng vut tc
nghing u nhn vt sang ti
hai a hc chung mt lp
m sao chng ni ln li...

V ti vn thܩng vut tc
nghing u nhn vt sang em
bn mt gp nhau bi ri
sn trܩng bng l chao nghing.

VT

Tnh Sng

Sng vit tn anh
Bao ln ln b ct
bao ln bin ht
Tnh yu vi bin xanh.
Em vit tn anh
Trong tnh yu thm lng
Ni bun trn bin vng
Thnh con sng xa b.
Tnh yu em mong ch
Bng ha thnh bt bin
Tan dn trong nui tic
Chm su lng bin khi.
My vn lng l tri
Soi mnh trn bin bic
Anh i anh c bit!
Tnh sng ht mun ǩi.

HTTS


V thi gian

Thi gian vn ta ging sng
thng nm tܮng long ong mt nhoi
Ai v ai buc vo ai
thy hn nghing ng na bi th xa
Tri bung git nng git ma
ch cn ni nh la tha mt mng...

Thi gian l ging sng
cho lng ha mnh mng ngm ngi
Ai v ai buc ai ri
a tay nu ko mt thi... lnh nh.

Thi gian cht nh cht qun
Nh lng rt l rt quen... hay l...
T ai t buc m
hm qua cht thy l... xa xm.

Thi Cn