Make your own free website on Tripod.com

Mu i thoi Phng-t-di

Quc Thun

-i chi khng ''Man" !!!???
-Vi ai
-"gh" Tao.
-"Tn" hi no?
-Tun trܧc.
-ng "N vng ming'' nha.
-Ni thit m, "kt" t lu ri by gi mi dm "Cua".
-"Dnh" khng?
-D nhin
-D khng?
-"ph re".
-Bt m i, ai dz?
-Thy cn chc my bit.
- bit. Nhng nghe my vi nh "k m" lm m.
-Ngoi ming th vy, nhng bn trong ti tao "hp r, hp gu" lm.
-"B chy" ha!
-Khi ni.
-Hm nay c ai i chung na khng?
-C Hng iu
-Nh "Chng la" "sng thy b".
-u c sao!!! -u ܮc, nh vi tao "Khng Ƕi tri chung" m, tnh nh "C...pho" li hay "ba lng nhng", a ni chuyn" gi li", h ra l "Thc gy bnh xe", hi cht l "mc hng sa lng", nhn thy pht mt, i chi chung ch t gy ln thi.
-My lm ri man. Chnh nh ni tao gi my i chung Nj lm ha "Chin tranh vng...ming" ca ti bay.
-Nh "gi nai" tao khng tin.
-Cn "hn "nh h?
-"Cn khuya". Con gi c g Nj m "hn" ch. Ch hi tc mt ci l hm ba trܧc mt b con tao "tun" cu no l nh "phang" cu , lm "qu Ƕ" d s.
-Dzy"Qu kh hu"phi khng?
-"Hu ri cng cn qu" man!
-"Chuyn nh b di man! -B th b, nhng hm nay i "ng mt" ngn lm.
-Th c lm mt "lnh" u c sao.
-Chng l "lnh" t u ljn cui?
-Khng phi, cu no nghe ܮc th nghe, cn cu no nghe chܧng tai th c "tnh ri...cܩi rui" l xong.
-l t i "dn cc" th sao? -Th "ty c ng bin ch sao!".
-Thi ln xe i ko my nh ch.

(ht phn mt)