Make your own free website on Tripod.com
Ma

Tng...

Git ma t tch ri
Lng mng rc rch khi.

"Cho ma"
Mng xa hn hoan ct ting
"Cho mng"
Ht ma se s th thm.

Ht ma lng lnh bi
ܩng mng sng snh tri.

Git ma l lc, thc mc:
"sao mng rc rch mi khng thi!"
...Lng mng bi ri:
"Bn p qu i thi!".

"Thi! ng xo b i!"
Ht ma ng hng i m.

Git ma lp lnh ri ri
ܩng mng lng ngm chi vi...

"Ma i, ma i!"

mi cng mng
Ma nhe, ma nh!
Mng xa n mi.

"Ma y, ma y!"
u trn gian
Trm nm v chn
Xa xm cui tri"

...Ht ma mong manh
ܩng mng long lnh
Cng tri tri Tri mi v u?
Ni chn my hay gc b?

"Cho nh mng xa!" Git ma xinh xn vy cho
"Bye nhe, ht ma!"
Lng mng trng vng dng tro.

...R ro r ro
Ting ai dt do
Th ra mng xa
Thm gi cn ma
Mau ljn!

Mnh D