Make your own free website on Tripod.com

Bܧm trng bay ri

Bܧm trng vn bay a vui bn hoa
Cng tia nng chi chang sn trܩng
Thp thong m my nh bay trn cao
i hc sinh bit bao vui bun.

Nhng lc b ti thܩng m mai sau
Thnh tia nng chi chang nhn loi
Nhng lc b ti thܩng m mai sau
Thnh cnh bܧm cng ܧc m bay mi...

Cc ch b by gi khng nh ti
Thܩng tic mi pht giy qua ri
Mun vt ht bao nim vui trong tay
V mun ln -ln hn c ti.

nh nng m vn cn vng trn sn
m bܧm trng vn cn bay lng l
Thp thong m my nh bay trn cao
m bܧm trng bay v u.

VT


(Cm tc 3/87 - K nim ln v thm sn trܩng c, nh li thu cn th ngy hai bui ljn trܩng)