Make your own free website on Tripod.com

Tng t ph

Ph cao i mi chn
Lc cc NJu ting nga
Th trn nha h khng
C tri mm sc la

Hoa cc n v ܩng
Mi tinh v hin qa
Hoa c hiu v tnh
Khch cng nn nao l

C hi hoa xung ch
em ph ni v ng
Hi trong lng gnh nh
Tnh c v hay khng?

Con so t ng bng
So sang sng v ni
Chn ljn ch mt ln
Sao tng t ph x

Ph cao i mi chn
Dm ba hng qun nh
Lc lc reo trn i
Ng dng chn n c...

Ci mt cnh hoa vng ln tc
Bܧc em i c cng ghen hn
Ti chng trai si tnh ng ng
Gin em nhiu ri yu cng nhiu hn

Chng Sn Tinh ljn t sng tinh sng
Ch cng cha chi u sau ca
Thn thoi Hng Vng u phi xa xa
Ta ch em ngy ny -ngy na

Ci mt cnh hoa mu hoa c a
Sao nghe hng quyn r ljn l thܩng
G giang h bun ko my ngang mt
S em v tri t cng m sng

S em v tri s ni bo ni ging
Lm sao em nghe ting n ta ht
C ngܩi bun ngi bn dng sng
Lm sao em nghe mt ting th v nt

Ch ph sa trn tc ta bc mt
Trng xa i hay l ch rong ru
Cy n xa nghe chng nhiu phin mun
M ǩi i! cha ni ܮc i iu

i ljn ma ngu t la cu tri
Cho cnh hoa v ngang li c
Ta ch em d tm t ha
Vn n cܩi ri bung xung h v

Em hy ci mt cnh hoa c a
V qua y d cho c hng h
Ta ong ly mnh mng hng mt ngt
Sng s l nhn chng mt tnh th...

Phm Bnh Thܩng