Make your own free website on Tripod.com

G Kh


G kh
Cm rit
Mt cnh hoa
Khng dm trao
Nhn "ai" d nao nao
Bit ni th no
Cho "ai" hiu
G Nj cnh hoa bn ca nh "ai"
"Ai" i qua
V tnh
B ri a hoa su mt mnh
Ti nghip...

Thanh Tho

Si Tc


Si tc
Ai Nj qun bn ca s
Cn gi rong chi
Si tc
V tnh bay
G kh
a tay bt
Thong hng hoa u
G kh vng vn mi
Ai c hay?
m nay...
C mt ngܩi thao thc.

Thanh Tho