Make your own free website on Tripod.com
TIN MNG

- Mng qu, coi nh em ܮc vo i hc ri?
- C danh sch u ri h?
- Cha, em nghe m ni vy.
- Th li chy cht ri... bao nhiu?
- C mi ng h!
- a, r vy?
- Th... m i coi bi m!


DY EM

Anh: Ch Hoa cho em nm ng, b Hoa cho em mt ng, v anh cho em hai ng na. Vy em ܮc bao nhiu tt c? Tr li xem no!

Em: C tnh ba ng anh cn thiu em khng?

Anh: !!!


CU I

Mt c gio dy vn ni:
- Tc ng ta c cu: "Khng thy my lm nn". Em no i ܮc c cho im mi.

Tr H gi tay:
- Tha c, cu i y l: "Khng my thy dy ai" C gio: ?!?!...


NHANH NHU

Trong bui thi vn p nghnh y. Ging vin hi mt anh sinh vin ni ting "ln" v ba hoa:
- Trong cp cu gy xng, gy phn no nguy him nht?
- Tha gio s, chc chn l gy xng lܫi !

CU TO

- Tha c rng...
- H???
- Tha c rng...
- H???
- Tha c rng...
- Ci g, ni to ln xem no?
- Rng c tha!


SC MNH TP TH

- Tp th l sc mnh. Lm vic ring r lu xong, phi gp sc mi chng thnh. Em no cho c mt v d c th?

- Tha c! khi n cm nu m em chia thc n ra th cc em n lu ht nhng nu thc n chung th da tht sch trn trong nhy mt, c !


HN

T hn h khoe vi To:
- Anh tao hn d s! ng mi mua bo him tai nn hm qua. Hm nay c mt cc gch ri trng u.


Mt ngܩi ang i trn sa mc, bng bt ܮc chic bnh c. ng ta va m np bnh th mt v thn vt ra v ni:
- Ta s thc hin mi ܧc mun ca mi. Mi mun g th ni i!
- Ti mun v nh.
- Mi c vic i.
- Nhng ti mun v nhanh ka!
- Vy th mi hy chy!


C gio hi:
- Cc em c bit cha t loi th l ai khng?

Mt em gi tay ng ln tr li:
- Tha c, ng gim c s th !