Make your own free website on Tripod.com
Mi gia nh v nhng tm s

LTS: TH thc hin "cht t thm d" v mi tng quan gia cha m v con ci. Hy vng qua nhng ngh ca mt s bn tr v cha m, chng ta c th khi u thy ܮc ni bn khon ngm ngm hoc ang bng n trong nhiu gia nh -M gia nh th ܮc xem l mt m thc thu nh ca x hi.

Nhng Li Nhn Rt Bun V Bi t

Khi ܮc hi: bn c nhn xt g v cha m? Mt s bn ang sng tch ri cha m cho bit: "ng b sng x t do ny m lc hu qu, i chi v khuya mt cht cng khng ܮc. X ny con trai Nj tc di, eo bng tai l chuyn thܩng vy m ng b cng la, i co u". Mt bn n Cabramatta ܮc hi nhn xt: "ng b xa nh...tri t y. Thi by gi con trai con gi giao thip vi nhau l chuyn thܩng, u phi l th k 18 u ch, vy m mi ln i chi vi bn con trai v th th no cng b ng b tng cho nghe. No l: i chi phi bit chn bn, nht l bn con trai. Con gi khng nn i chi vi con trai v ti. i u hay lm g cng cho cha m bit"...

Bn Trng Khi (Yagoona) than th: "Cha m thܩng hay ly quyn ngܩi ln p ǥt mnh. Nhiu khi mnh l lun vi cha m th cha m li cho l mnh hn". Bn Thanh Hin (Marrickville) tm s: "Ngܩi ta ni con gi gn m nhng i vi mnh th khc. Ba mt t khi i hc tp ci to (T Cng Sn), hai m con vܮt bin ljn y. M th lo lm, mnh th lo hc, hai m con t khi no ngi chung tm s vi nhau".

Cha M ang Ngh G

Bc Hong Lin (Bankstown) bo: "Lm cha m ai li khng thng con. Mnh u phi khng cho con giao thip vi bn b, khng cho con i chi, nhng g cng phi bit lo hc hnh, lo cho tng lai. Cha m u th sng ǩi lo cho con ܮc".

M ca mt bn thܩng i chi khuya v c mt thi gian b nh i bi tm s: "Mi ln n i chi v khuya th bc li thc Ǯi ljn khi no n v th mi ng ܮc. Bc lo khng bit n c b tai nn hay c chuyn g xy ra khng? Nhng lc n b nh ra i th bc li lo khng bit n c tin Nj tiu xi, n ung khng na? Chng hiu n sinh sng ra sao? Vy m n u c hiu! Khuyn bo hoi khng nghe. Khng l bc nh lng b n! N l con bc dt rut ra. N l mu m ca bc th lm sao m b cho ܮc..."

Nhng Cm Nhn Hnh Phc

Bn M Linh (Bankstown) khen ngi ba m ht li: "Ba m t khi no ln ting vi mnh lm. Nu nh c th sau cng nh nhng khuyn mnh, ch ra nhng iu tt xu, iu no nn trnh. Cho nn c iu g mnh cng em ra tm s vi ba m...c chuyn ca mnh vi bn trai na".

Bn Cao Thng (Villawood) t ho k v ngܩi cha ca mnh: "Thng vi ba rt thn. Ba va l mt ngܩi cha v cng l mt ngܩi bn. Hai cha con thܩng hay tranh lun v nhng NJ ti trong x hi. i khi ba hay k v nhng ngy cn trai tr. T cu chuyn ca ba Thng hc ܮc nhiu th. T cuc ǩi ca ba Thng hc ܮc nhiu kinh nghim sng". "Mnh vܮt bin ri nh c y mt mnh, khng c cha m bn cnh, phi t lo kim sng. i lc thm ܮc i bn tay chm sc ca cha m hay nhng li la mng m khng ܮc. Nhiu lc thy gia nh ngܩi ta quy qun vi nhau m mnh mun ri nܧc mt. Tm l l vy. Nhng g mnh c trong tay th khng bit yu qu ljn hi mt ri th li tic". Li tm s ny ca bn Trn c (Cabramatta).

c kt t mt s ngh trn, Tui Hng cm thy rng: - Trong khun kh nhiu gia nh, ngoi nhng cm nhn tng i "thoi mi" ra, khng t bc cha m v con ci cn mang nhiu li nhn tng phn vi nhau. Rt l, cn kh nhiu nhng " mun d bit". ng rng, mi ngܩi NJu c quyn hn ring v i hi ngܩi khc phi hiu mnh mt cch ng mc. Nhng, c mt iu hy cng t hi: Nu th ǥt chng ta vo cng v ca ngܩi khc xem, liu chng ta c thy ܮc nhng kh khn hn ch v ni bun ca nhau?.

Nhm Chuyn Tui Hng.