Make your own free website on Tripod.com

Tui Hng- Ln u ljn vi cc bn.
Vi n bn u tin ny, khi cc bn cm trn tay, khng bit bn ngh g??? Ring nhm Tui Hng, xut bn mt t bo dnh cho la tui hc tr chng ta l mt ܧc m c t lu. Чc m c l ܮc hnh thnh t nhng kin, nhng thn thc ca mt s bn tr yu thch thng tin v bo ch.

Khi s vo mt bui chiu u thng tm, Tui Hng nhm hp bui sinh hot u tin ca mnh. Trong bui gp g ny, nhm chnh thc thnh lp ban bin tp v bn tho mt s k hoch sp sp bi v cho t bo. Nhm khi s cng vic.