Make your own free website on Tripod.com

Khc tnh ca...mi Tt

Ngy xa
Ta ln tm.
Tra ngi trܧc ca nh
Ht bn ng ca
Tn hng xm i qua
Gi ta: ny Mi Tt!

Nm nm xa
Ta thnh ngܩi ln
Vn ngi trܧc ca nh
Ngm nga khc tnh ca
Tra, hn li i qua
V tnh qun nghe li ht
Li gi ta tn "Mi Tt" ngy xa.
Ta bun sut ma ma
B qun cu ht tnh ca ngoi nghch ca.

Xun qua
Hn bng dng khc trܧc
Tt sang nh tng ta cy thܧc
" nh pht dm ti...Mi Tt nm nao".

Mܩi nm sau
Cu ht tnh ca vn hoi d dang ngoi nghch ca
Cy thܧc xun no cn mi bn ta
Ch mnh hn ri xa
Ta nh tn "Mi Tt"
Ta bun sut ǩi ta.

HTPT