Make your own free website on Tripod.com

Ha Mi:

Con Chim Ca tnh yu v lng thܮng vKhi Ha Mi ct ting ht, s c ht thy 2000 m iu khc nhau i vo khng gian nh nhng ting ha m ܮc ha ln mt gin nhc c in ang biu t. Ha Mi l mt ca s ca thin nhin v ca ni rng...

Vi b lng mu xanh b ch hoc mu nu t, chim Ha Mi thch sng ti cc ba rng v ven vng ng bng. Ty ging loi, chng c th c i mt en huyn hay nu sm. Tܧng Ha Mi nh th, nhanh nhn, nhnh hn chim se s cht t.

Khi ti tui "dy th", nhng ch Mi trng s m mt cuc hnh trnh khp y i tm "ngܩi p" Nj xy dng t m. Bay ti vng t no nghi ng c "con gi", Mi trng s bung ting ht thnh tht ca mnh Nj khiu khch mt cuc thi "h" i p. Ging ch Mi trng vang tht xa, d c ang i do cch xa c dm cc Mi mi NJu nghe r "ting gi ca tnh yu" vng ti. Nu nng cm thy mn "ging h" th cc nng s p li vi chng ngay. Chng "h" qua "h" li khng ngng cho ti khi va thi gian Nj Mi trng ta xc nh "ngܩi p" ang hܧng no, xa hay gn, nhnh cy no. Nhanh nh chp chng chp cnh lao vt ljn din kin dung nhan ngܩi p. Nu "hp nhn" hai anh ch s lm mt vng do mt tm hiu, ht tm tnh lu lo tht vui v. Trong lc song i chuyn cnh, ch c hi lc nng khng Nj , bt thn "Mi my ru" ta lm mt c phi thn ng ln lng nng...v t tnh. Tuy ln gp g ban u c v hi bo ng, nhng mt khi thnh i, Ha Mi vn thܩng chung thy vi nhau ljn sut ǩi.

Trong th gii Ha Mi, iu ng k nht chnh l biu tܮng v lng t i cng nhng trang thܮng v. Ti Min Bc Vit Nam, c nhiu hi chuyn nui v chi Mi. Cc "chuyn gia" nh ngh thܩng phi tn rt nhiu cng phu Nj hun luyn mt "Mi chin" em i thch u tranh gii trong cc ngy l hi hoc vi mc ch c Ƕ. Thot u, ngܩi ta by mt con Mi trng ti mt vng chng hn nh H Bc (Mi vng ny c ting chi hay, c nhiu ngn n Ƕc a), sau khi xem tܧng t coi c phi l mt "Anh hng ho hn khng", ngܩi ta s thun dܫng, chm sc n tht k cng mt thi gian nh th thch hun luyn cc v s. Mt vic quan trng khc na l phi tm cho "Mi chin" mt Mi mi tht xinh. Cc Mi n ܮc xem l "d thng" nht Nj chn thܩng l nhng con c dng ngܩi nh nhn v c b lng mܮt m. Cc "chuyn gia nui Mi" phi kho lo ghp i lm sao cho chng cng "thng" nhau cng tt. Khi cho Mi trng ra trn, ngܩi ta ǥt chic lng Mi mi pha sau Nj h tr tinh thn, kch thch Mi trng hng hi xung trn. Cuc chi chim Ha Mi din ra tng t nh cc cuc g, nhng c nhiu phn hp dn, v khc lit hn. Trܧc ht, Hai Mi trng b khiu khch xng vo nhau nh hai v s Quyn Anh hng nng. Chng dng ht tt c cc chiu n sc mnh ca i cnh, "Dch dng ch"...m, quyn cܧc gi v mng tung nhng n ch t vo ch th ca mnh. Cuc chin c khi mt mt mt cn, hoc c hai NJu b thng rt nng. C khi, c hai ng sc bt phn thng bi. Cuc chi cng dai dng bao nhiu th vai tr ca Mi mi pha sau cng quan trng by nhiu. Mt lc no khi thy phe nh c v yu th, sp u hng, nng s lng ln khuyn khch ln yu cu chng phi tip tc chin u khng nn Nj mt mt...v lm giang h. Nh vy, nhiu Mi trng tܪng chng thua nhng li bt thn chim ܮc u th nhanh chng ri chin thng v vang ngay sau . Th, loi Ha Mi trong nhng lc cn thit, chng khng ch chin u bng sc mnh, m chng cn chin u c v t i, danh d v tnh yu na.