Make your own free website on Tripod.com

CI DUYN


Hn nhn con Thc, mt nh ln v tinh nghch.
-My mi n vng phi khng?
-D, u c.
-Xo, khng n vng sao dnh l ngh?
- u?
Hn a tay ch vo nt rui gn mp tri ca con Thc. Con Thc a tay chi, ri cht hiu ra, con Thc dy ny:
-Anh ny v duyn qu.
-My chi khng ra, Nj tao ra cho.
Thng Phong tip tc tru con Thc.
-H, ci duyn ba m ngܩi ta sinh ra, ai li em m ra.
Ni ri con Thc gin di b i, hn ng nhn theo cܩi khoi tr.

-Anh Phong i i.
Thc t ngoi ca bܧc vo nh. Hn ang ngi phng khch vi bܧc ra n Thc.
-Anh Phong n ch u xanh nha. Mt lm .
-Em n vng h?
-D, u c.
-Khng c sao dnh l ngh?
- u?
- gn mp tri. anh ra cho.
-H, bnh m cng cn chc em. y l ci duyn ca ngܩi ta ch b. Anh c chc em hoi, em chng thm chi vi anh na.

Ni xong Thc b v. Lch s li ti din. Hn cng ng nhn theo Thc nhng cm gic ngy xa khng cn na m c ci g l l len vo hn hn.
-Thc i i.
ang trܧc sn tܧi cy thy hn sang, Thc vi b v nh. Cha kp bܧc i hn chy ljn cn ܩngkhng cho Thc vo.
-Trnh ra cho ngܩi ta i.
Thc gin khng thm nhn ljn mt hn.
-Thi cho anh xin li.
-H, khng dm.
-Thi m ng gin anh na. Anh xin li. Hn gt u lin tc, va gt u hn va lm tr h khin Thc phi bt cܩi.
-ܮc, em tha cho anh nhng t nay anh khng c ܮc ni em n vng nha. Anh khng c ܮc tru ci nt rui em na y.
-ܮc, ܮc. Anh ha.
Thc hi lng, n n cܩi ti. Hn nh b hp hn, ng ngn nhn.

***
m, khng ng ܮc. Ci nt rui c m nh hn mi. Bܧc ra ngoi lan can nhn sang nh Thc, hi lu hn kh th di v ln u tin hn c ngh ng nghnh: Khng bit ngy xa tn ha s no ri mc ln mt Thc, ni m hn thܩng tru l l ngh, Nj gi y hn phi xn xang, bng khung v n. Nhn ln bu tri y sao ri bng nhin hn tht mt cu c v trch mc:
-Sinh chi ci duyn h tri?.

NT