Make your own free website on Tripod.com

Cch tr bnh - THT

Ch ! Ch ! Cc bn ang tht tnh, ang b ngܩi yu x, ngܩi yu , ngܩi yu b......... hy nghe cc li khuyn sau ca cc nh tm l hc.

Kin nhn:

Hy bit rng cha bnh nhc tim phi xn nhiu thi gian hn. Nhiu ngܩi ni nng v phi chu ǿng sut 4, 5 thng v c khi c nm tri rng r!

ng t trch:

Khi b mt ngܩi yu, ngܩi ta thܩng ngh rng: C th ta lm iu g sai? Nu trܧc kia ta bit Nj ngn nga. . . ng Philip Golabuk, tc gi quyn "Lm cho tim v li lnh" (Recovering from a broken heart) khuyn ta: "Khng nn t trch mnh. Bn au kh qu nhiu ri."

Hy ngh bn lm ht kh nng:

Hy t bo rng, ta hc mt bi hc v tnh, mt bi hc v au kh v ri y ta s l ngܩi khn kho hn.

TNH

Hy nhn li mi tnh xa Nj tm thy nhng iu khng tt trong mi tnh :

Hy t nhc nh mnh rng: Nhng ci v, lo lng v n hn ri cng phi tiu tan.

Hy ly mnh lm ngܩi bn tt ca mnh:

ng r nh. Hy i vo cc hot ng x hi, gii tr, xem chiu bng hoc gp g bn b. . . Hy lm tt c nhng g c th gip bn qun i "vt thng lng". Nhng tuyt i ch nn i vo vng n chi, c bc, ht xch try lc... m chm ǡm lun khng bao gi ngoi ln ܮc na.

Hy nh th su:

Hy t ch bng nhng hi th chm v di. V th tt l liu thuc an dܫng hu hiu nht. ng nn n c trong lng, ri mi s au kh trong lng bn s tan bin i dn.