Make your own free website on Tripod.com

BT TCH XA

Ti nh nhng lt tng trang mt, quyn lu bt vi nhng tm hnh km theo a ch ca my a bn, nhng dng ch vi cc mu mc xanh, tm, en. y l nh Xun Mai, con nh ny ni ting l mt ܧt...Mnh phi chia tay sao Hnh? Чc m tr thnh c gio ca hai a s khng cn na; ch cn mt mnh Mai tip tc bܧc trn con ܩng ny thi!...Chia tay bun qu Hnh nh! Vit ljn y Mai khc ri, Mai khng th vit thm na. Hy gi mi nhng k nim ca bn mnh nha Hnh!...

Cn y l thng Thi ܮc mnh danh l Thi Gim...Ny c nng Hnh! Hy vng sau ny gp li c nng s l mt c gio diu hin, khng hung d nh by gi. C nng c nh c nng cho ti h nm mi "Kim Bng Chܪng" khng vy? Hy Ǯi y s c ngy ti h tr mn n ny!...

Ti nh li, thng Thi ghin phim chܪng v c thi quen l ngi pha sau th phi gc chn ln gh pha trܧc. bao ln khuyn d m hn vn khng nghe, ti cho hn nm mi "thܧc bng", vy m hn vn khng cha. Cui cng ti phi dng "Kim Bng Chܪng". Canh lc hn khng Nj ti lin phng chܪng, hn r ln, m ly chn rn r. Thy gio quay xung hi: C chuyn g ?. Hn nhn nh p: D...D...con kin cn em, thy!...

Ti lt tip nhng trang lu bt. C mt trang b trng khng ngܩi vit, trn gc vn cn rnh rnh tn Tho Trang. Nh v ti gin nhau hn mt nm ri. n by gi ti cng khng cn nh ti v nh gin nhau v chuyn g na. Trܧc ngy i ti cng mun a cho nh vit, nhng v t i ti khng mun lm ha trܧc. Th l mt trang trong quyn lu bt b b trng.

Lt tip nhng trang k, y l nh Bch Phܮng lc no cng t v nghim trang, t khi no ni chuyn vi bn ti. Cn y l nh Thy Trang, lc no cng lnh "ht vt" hay "cy gy" mi khi b gi tr bi. Vy m khng hiu sao ljn khi thi nh li u cao hn nhng a hc kh trong lp; qu tht l hc ti thi phn. Cn na, y l thng Thu vi-xi (Vit cng). Ti vi hn nh nܧc vi la, gp mt l ci nhau, ci t u gi ljn cui gi. Nhc ti thng Thu ti nh ljn thng Trung mo. Hai a n l khc tinh ca ti. Hn c Nj li bt tch y: T dng b a cho ti cun lu bt ny, tui u c bit vit ci g, xa nay tui vi b c g th NJu gii quyt bng v lc. B i ri chng cn ai xch guc d tui chy na, cng bun!

Ngh cng ng, sut ba nm lin ti vi b ch ni chuyn vi nhau bng tay chn. Tui cn nh mt ln b tui xm b u. Mai mt c thng no gp b th tui thnh tht chia bun cng hn. Tui bit khi b džc xong nhng dng tui vit th no b cng ljn thm tui vi...i guc, nhng xin b nh tay cho. Chc b gp nhiu may mn.

Lt ljn trang cui cng, ti cht thy mt t giy, th ra l bc th ca M Trang: Hnh mn! vy l ngy mai Hnh s ra i, ri b Vit Nam v c lp 8N. Hnh cn nh thy a thܩng gi l lp 8 Ngu hay 8 N v bn mnh ci li l lp 8 Ngoan. Nh hoi nha Hnh, nh mi lp 8 Ngoan ny nha! Mnh b bnh nn khng ljn tin Hnh ܮc, xin li Hnh. Mnh gi tng Hnh i guc Nj nh nhng ln bn mnh xch guc rܮt bn con trai chy quanh trܩng. Chc Hnh gp nhiu may mn v thܮng l bnh an.

Bn ca Hnh
M Trang

Ti a tay vo ngn t, y l i guc Trang tng ti, ti lau sch lp bi bm v ܧm th chn vo; may qu vn cn va chn, nhng...!

C Bin